Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de door X aan zijn bv verstrekte lening onzakelijk is en niet als negatief ROW ten laste van het inkomen kan worden gebracht. Een willekeurige derde, die niet een binding met de onderneming heeft als X, zou niet op dezelfde wijze hebben gehandeld.

De bv van X draagt per 1 januari 2017 de door haar gedreven onderneming over aan X, die de onderneming voortzet als eenmanszaak. De bv blijft de overnamesom van € 445.170 negatief schuldig. In deze overnamesom is ook een vordering van X op de bv (€ 319.626) verdisconteerd. De bv wordt op 1 december 2017 geliquideerd. X brengt het bedrag van € 445.170 ten laste van zijn inkomen. De inspecteur is het daar niet mee eens en corrigeert de aangifte.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de door X aan zijn bv verstrekte lening onzakelijk is en niet als negatief ROW ten laste van het inkomen kan worden gebracht. Een willekeurige derde, die niet een binding met de onderneming heeft als X, zou niet op dezelfde wijze hebben gehandeld. De rechtbank merkt daarbij op dat in de bv geen ondernemingsactiviteiten meer aanwezig zijn, zodat geen omzet meer wordt gegenereerd en het niet voor de hand ligt dat de schuld nog wordt afgelost. Verder is ook van belang dat van de lening geen schriftelijke overeenkomst is opgemaakt en dat er geen voorwaarden of nadere afspraken bekend zijn. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.92

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 26 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

381

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen