Advocaat-generaal Rantos concludeert dat Spanje in strijd met het EU-recht handelt door een gedifferentieerd regionaal accijnstarief voor koolwaterstoffen vast te stellen. Hierdoor worden namelijk eenzelfde product en eenzelfde gebruik per regio verschillend belast.

DISA Suministros y Trading, SLU legt zich toe op de aankoop, verkoop, import en groothandel van aardolieproducten. Disa verzoekt de Spaanse Belastingdienst om teruggaaf van accijns op koolwaterstoffen die aan haar door haar leveranciers is doorberekend en door haar is betaald. Volgens DISA is het regionale, gedifferentieerde, tarief in strijd met art. 5 EG-Richtlijn 2003/96 en het in die richtlijn nagestreefde doel van uniforme belastingheffing. Spanje staat de autonome regio’s namelijk toe om onderling gedifferentieerde tarieven voor de accijns op minerale oliën vast te stellen voor een en hetzelfde product. De Spaanse rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Advocaat-generaal Rantos concludeert dat Spanje in strijd met het EU-recht handelt door een gedifferentieerd regionaal accijnstarief voor koolwaterstoffen vast te stellen. Hierdoor worden namelijk eenzelfde product en eenzelfde gebruik per regio verschillend belast. Een uitzondering geldt voor de gevallen die in EG-Richtlijn 2003/96 limitatief zijn opgesomd. De A-G merkt daarbij op dat afwijking alleen mogelijk is als voorafgaande toestemming is verkregen van de Raad, wat niet het geval is.

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Europees belastingrecht, Accijns en verbruiksbelastingen

Editie: 26 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

77

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen