Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat een bedrijf niet verplicht is een adreswijziging door te geven aan de gemeente. Hij kan volstaan met het doorgeven van de adreswijziging aan de Kamer van Koophandel.

X komt na ontvangst van een betalingsherinnering in bezwaar tegen een aanslag precariobelasting. De heffingsambtenaar verklaart het bezwaar wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk. X stelt dat de gemeente de aanslag ten onrechte heeft gestuurd naar zijn voormalige vestigingsadres.

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat een bedrijf niet verplicht is een adreswijziging door te geven aan de gemeente. Hij kan volstaan met het doorgeven van de adreswijziging aan de Kamer van Koophandel. De heffingsambtenaar had het aanslagbiljet dan ook moeten sturen naar het nieuwe vestigingsadres van X zoals dat volgt uit de gegevens van de Kamer van Koophandel. Door toezending aan het voormalige vestigingsadres van X is de aanslag niet op de juiste wijze bekendgemaakt. X heeft na kennisname van de aanslag alsnog binnen zes weken bezwaar gemaakt. Het hof oordeelt dat het bezwaar ontvankelijk is en wijst de zaak terug naar de heffingsambtenaar met de opdracht om opnieuw uitspraak op bezwaar te doen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:7

Algemene wet bestuursrecht 3:41

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 15 april

15

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen