Advocaat-generaal Wattel concludeert dat uit het betoog van X Ltd. moet worden afgeleid dat zij de woning wil waarderen op de WEV. De A-G adviseert de Hoge Raad vervolgens om de zaak te verwijzen om de WEV van de woning per 1 januari 2008 vast te stellen.

De feitelijke leiding en fiscale vestiging van het Gibraltarese X Ltd. ligt in Nederland. In 2008 verkoopt zij een in Nederland gelegen woning die zij in 1999 had gekocht en tussentijds had verhuurd. X Ltd. heeft in de jaren 1999 - 2007 echter nooit VPB-aangifte gedaan. Ook is zij nooit van ambtswege aangeslagen. In geschil is in hoeverre de bij de verkoop van de woning gerealiseerde winst belast is. In cassatie stelt X Ltd. dat zij vóór 2008 nooit aangifte heeft gedaan en niet belastingplichtig was. Volgens X Ltd. kunnen dan geen afschrijvingen in aanmerking worden genomen.

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat uit het betoog van X Ltd. moet worden afgeleid dat zij de woning wil waarderen op de waarde in het economische verkeer (WEV). Het waarderingssysteem dat X Ltd. wil hanteren hangt namelijk in tussen de WEV op balansdatum, dat volgens de A-G op grond van goed koopmansgebruik is geoorloofd, en het systeem kostprijs minus afschrijving of lagere bedrijfswaarde. De A-G adviseert de Hoge Raad om de zaak te verwijzen om de WEV van de woning per 1 januari 2008 vast te stellen. Daarbij merkt de A-G nog wel op dat dit onbevredigend is omdat dan alleen de waardestijging in 2008 belast kan worden, terwijl de eerdere waardestijgingen en de aanzienlijke huuropbrengsten in eerdere jaren onbelast blijven door het verstrijken van de navorderingstermijn en gewetensgeld niet te verwachten valt.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.25

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Editie: 15 april

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen