Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet heeft aangetoond dat de aanslag tot een te hoog bedrag is vastgesteld. Het hof wijst er daarbij op dat X in 2011 van diverse vennootschappen in totaal circa € 280.000 op haar bankrekening heeft ontvangen voor het inrichten van diverse woningen.

Omdat X geen IB-aangifte voor het jaar 2012 indient, legt de inspecteur ambtshalve een IB-aanslag op naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 50.000. In de bezwaarfase dient X alsnog een nihilaangifte in.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet heeft aangetoond dat de aanslag tot een te hoog bedrag is vastgesteld. Het hof wijst er daarbij op dat X in 2011 van diverse vennootschappen in totaal circa € 280.000 op haar bankrekening heeft ontvangen voor het inrichten van diverse woningen. De werkzaamheden hiervoor zijn verricht in 2011 en in de eerste maanden van 2012. Verder is het hof van mening dat X niet aannemelijk maakt dat de ontvangen bedragen volledig zijn aangewend voor de inrichting van de woningen en dat zij geen vergoeding voor de werkzaamheden heeft ontvangen. Het totaalbedrag van de overgelegde facturen is namelijk slechts € 113.000. Hiervan is verder slechts € 38.000 betaald vanaf de bankrekening van X en de rest contant. Ook duiden de contante opnames van € 63.000 er op dat X vrijelijk kon beschikken over de gelden die op haar bankrekening zijn gestort. De aanslag blijft in stand.

[Bron Uitspraak]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 15 april

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen