Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur terecht het eigenwoningforfait voor 100% in aanmerking neemt, nu de beperking van de vervreemdingsbevoegdheid de omvang van het woongenot niet beperkt.

X koopt in 2009 een woning van Stichting A voor een bedrag van € 78.250. Bij de verkoop komen partijen overeen dat X verplicht is bij een voorgenomen verkoop de woning aan te bieden aan de stichting. Bij de bepaling van de prijs bij terugkoop geldt een korting op de marktwaarde op dat moment van, in X' geval, 50%. In geschil is of de inspecteur bij het opleggen van de aanslag IB/PVV 2015 terecht 100% van het eigenwoningforfait in aanmerking neemt.

 

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur terecht het eigenwoningforfait voor 100% in aanmerking neemt. De omvang van het woongenot is door de beperking van de vervreemdingsbevoegdheid niet beperkt (Hoge Raad 25 november 1998, ECLI:NL:HR:1998:AA2572). Aangezien niet gesteld of gebleken is dat X' woongenot anderszins is beperkt, dient het volledige eigenwoningforfait bij X in aanmerking te worden genomen.

Lees ook het thema Eigenwoningregeling

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.112

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 15 april

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen