Advocaat-generaal Wattel concludeert dat de Duitse verliezen van A GmbH niet zijn te verrekenen met Nederlande winst door toepassing van de per-element-benadering van de Nederlandse fiscale eenheid. A GmbH heeft in Duitsland namelijk niet alle rechtsmiddelen aangewend om te kunnen vaststellen of sprake is van definitief niet-verrekenbare verliezen.

Belanghebbende, X bv, behoort tot de B-groep en houdt de aandelen in het Duitse A GmbH. De tophoudster van de vennootschappen van de B-groep is het Noorse A AS. In 2011 - 2012 verwerft E AS de aandelen A AS. Door deze overname zijn de verliezen van A GmbH in Duitsland niet langer meer voorwaarts verrekenbaar. X bv wil de Duitse verliezen ten laste van haar Nederlandse winst brengen en gaat uiteindelijk in cassatie.

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat de Duitse verliezen van A GmbH niet zijn te verrekenen met Nederlande winst door toepassing van de per-element-benadering van de Nederlandse fiscale eenheid. Daarbij is van belang dat A GmbH in Duitsland niet alle rechtsmiddelen heeft aangewend om te kunnen vaststellen of sprake is van definitief niet-verrekenbare verliezen. Verder wijst de A-G er op dat lidstaten niet verplicht zijn om hun belastingstelsels aan te passen aan eigenaardigheden van belastingstelsels van andere lidstaten. Zij zijn dus niet verplicht om buitenlandse wettelijke verliesverrekeningsbeperkingen te compenseren. Verder merkt de A-G nog op dat de verliezen van A GmbH voorvoegingsverliezen zijn die ook in een vergelijkbare interne situatie niet overhevelbaar zouden zijn naar de rest van de fiscale eenheid, zodat die verliezen hoe dan ook niet voor import in aanmerking zouden komen, ook niet als ze wel definitief zouden zijn en ook niet als er voor A GmbH geen rechtsmiddelen zouden hebben bestaan. De A-G adviseert de Hoge Raad om het cassatieberoep ongegrond te verklaren.

Leest ook het thema De fiscale eenheid bij grensoverschrijdende situaties

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 15

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 49

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Editie: 15 april

15

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen