Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de WOZ-waarde van een appartement terecht is bepaald aan de hand van de vergelijkingsmethode en niet aan de hand van het eigen aankoopcijfer.

X is eigenaar van een appartement. Hij heeft dit in januari 2015 gekocht voor € 142.500 en heeft het verbouwd voor € 6.000. De WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2017 is vastgesteld op € 165.000. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. X komt in hoger beroep.

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de heffingsambtenaar de waarde aannemelijk maakt. De heffingsambtenaar heeft de waarde terecht bepaald aan de hand van de vergelijkingsmethode. Hoewel het mogelijk is dat de aankoop van een object twee jaar vóór de waardepeildatum nog relevant kan zijn voor de waardebepaling, moet daaraan voorbij worden gegaan bij voldoende verkoopcijfers van vergelijkbare objecten. In dit geval is geen sprake van een uniek object en zijn er voldoende verkoopcijfers rond de peildatum van nagenoeg identieke appartementen voorhanden. De heffingsambtenaar maakt de correcties van 7,5% voor de ligging en 6,8% voor de inhoud voldoende aannemelijk. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 15 april

13

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen