In de afgelopen vijf jaar nam het aantal huishoudens met problematische toeslagenschulden toe met 80.000 huishouden tot in totaal ruim 163.000 in 2023. Staatssecretaris De Vries van Toeslagen vindt het aannemelijk dat het aantal huishoudens met betaalachterstanden opliep door de pauzering van invorderingen tijdens de coronacrisis.

De Dienst Toeslagen hanteert de term schuld voor openstaande bedragen van minimaal

De Dienst Toeslagen hanteert de term schuld voor openstaande bedragen van minimaal € 50 die langer dan 27 maanden openstaat. Van problematische schulden is sprake als een schuld niet binnen 36 maanden, eventueel met een betalingsregeling, wordt betaald.

In het huidige toeslagenstelsel ontstaan schulden eenvoudig omdat er gewerkt wordt met voorschotten die pas achteraf worden vastgesteld. Burgers moeten zelf tijdig inkomenswijzigingen doorgeven. Als zij dit nalaten kan dat dit zeer problematisch zijn, omdat na een inkomensstijging het recht op toeslagen daalt.

Door middel van vroege signalering van probleemschulden, een app en een herijkte invorderingsstrategie wil de staatssecretaris probleemschulden aanpakken en voorkomen. Ook kijkt de bewindspersoon naar mogelijke fundamentele aanpassingen van het toeslagenstelsel, waaronder afschaffing van het huidige stelsel. Tot het zover is, is er binnen het huidige stelsel altijd een mate van terugvordering noodzakelijk vanwege de voorschotten die de ontvangers van toeslagen ontvangen.

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

[Nieuwsbron]

Rubriek: Invordering, Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 7 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Corona

177

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen