Het demissionaire kabinet doet geen nieuwe voorstellen voor de afbouw van fossiele voordelen. Wel wordt er nog invulling gegeven aan het uitwerken van een aantal scenario’s voor de afbouw van fossiele voordelen naar aanleiding van een aantal moties.

Dat antwoordt minister Jetten voor Klimaat en Energie in antwoord op Kamervragen.

Kamerleden Kröger (Groenlinks-PvdA) en Teunissen (PvdD) zijn van mening dat fossiele subsidies die tien grootgebruikers ontvangen van gemiddeld € 8,8 miljard per jaar onrechtvaardig zijn. Zij baseren dit bedrag op een rapport dat namens Milieudefensie is uitgevoerd. Het draagvlak voor klimaatbeleid onder gewone mensen neemt volgens de Kamerleden af doordat grote bedrijven miljarden krijgen toegeschoven terwijl kleine gebruikers op hoge kosten worden gejaagd.

Het kabinet ziet beprijzing van klimaatschade als een manier om invulling te geven aan het principe van de vervuiler betaalt. Het betreft een belangrijke bouwsteen voor een rechtvaardige energie- en klimaattransitie. Volgens Jetten hoeft de lastenverdeling in de energie- en klimaattransitie niet noodzakelijkerwijs in zijn geheel binnen de energierekening plaats te vinden. Het vindt namelijk ook plaats via andere heffingen zoals het Europese emissiehandelssysteem. Het kan negatieve gevolgen hebben als bedrijven in Nederland meer heffingen moeten betalen dan in andere landen.

De minister benadrukt dat er reeds stappen zijn gezet om de vervuiler meer te laten betalen. Dit betreft onder andere een CO2-heffing voor industrie, de vliegticketbelasting, de afschaffing van de vrijstelling in de BPM voor bestelauto’s, verhoging van de energiebelastingtarieven voor middelgrote gebruikers en afschaffing van de teruggaafregeling energie-intensieve processen. Ook zet het kabinet in het Belastingplan 2024 in op afschaffing van de vrijstellingen in de kolenbelasting voor duaal en niet-energetisch gebruik van steenkool. Tevens worden in EU-verband het aantal gratis emissierechten afgebouwd.

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Milieuheffingen, Europees belastingrecht, Belastingheffing van motorrijtuigen

Regelgevende instantie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Editie: 7 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

188

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen