Rechtbank Oost-Brabant roept de gemachtigde van X op om in toekomstige procedures beknopter en doelgerichter te werk te gaan.

X komt in beroep tegen een WOZ-beschikking van de gemeente Land van Cuijk.

Rechtbank Oost-Brabant roept de gemachtigde van X op om in toekomstige procedures beknopter en doelgerichter te werk te gaan. Het betreft hier een eenvoudige zaak met betrekking tot de WOZ-waarde van een gangbare rijwoning, met een beperkt financieel belang van maximaal € 75. De gemachtigde dient een (pro forma) beroepschrift en drie aanvullende beroepschriften in die samen exclusief bijlagen meer dan dertig pagina's beslaan. Hoewel de gemachtigde vrij is om de gronden naar eigen inzicht aan te voeren, acht de rechtbank deze uitgebreide procedure niet in verhouding tot het belang van X. Het kost de rechtbank onevenredig veel tijd om zich voor te bereiden. Een cruciale taak van een gemachtigde is om zich te beperken tot het essentiële. Wat betreft de inhoud verklaart de rechtbank het beroep van X ongegrond, maar kent X wel een immateriële schadevergoeding van € 100 toe vanwege overschrijding van de redelijke termijn.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Instantie: Rechtbank Oost-Brabant

Rubriek: Waardering onroerende zaken, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 7 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

412

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen