Bij complexe concernstructuren ontstaan extra administratieve lasten door de wereldwijde invoering van Pijler 2. Herstructureringen van multinationals om deze administratieve lasten te verminderen is bij de totstandkoming van de Pijler 2-regels ook onderkend. Dat antwoordt staatssecretaris Van Rij van Financiën op Kamervragen van de leden Van Eijk (VVD) en Idsinga (NSC) over het NOS-artikel dat Amerikaanse multinationals hun bedrijfsstructuur omgooien om te ontkomen aan de Wet minimumbelasting.

De Wet minimumbelasting kent drie mechanismes op basis waarvan kan worden bijgeheven: de binnenlandse bijheffing, de inkomen-inclusiemaatregel en de onderbelastewinstmaatregel. Het NOS-artikel ziet specifiek op de onderbelastewinstmaatregel. Het gaat dan om een situatie waarin zowel de binnenlandse bijheffing als de inkomen-inclusiemaatregel niet van toepassing zijn. De onderbelastewinstmaatregel treedt per 31 december 2024 in werking, een jaar later dan de inkomen-inclusiemaatregel en binnenlandse bijheffing. Het betreft daardoor een tijdelijke situatie.

In het NOS-artikel wordt ook verwezen naar de onderbelastewinstbijheffing veiligehavenregel. Op grond van deze regel is geen onderbelastewinstbijheffing verschuldigd ten aanzien van groepsentiteiten die zijn gevestigd in de staat waar de uiteindelijke moederentiteit is gevestigd, voor een verslagjaar dat niet langer is dan een periode van twaalf maanden en aanvangt op of vóór 31 december 2025. Daarnaast dient het statutaire tarief in die staat ten minste 20% te bedragen. Deze beperkte periode van twaalf maanden is bedoeld om te voorkomen dat staten aanleiding zien om de Pijler 2-maatregelen niet te implementeren en om te voorkomen dat multinationale groepen activiteiten of winsten gaan verplaatsen naar die staten. In de administratieve richtsnoeren van juli 2023 wordt expliciet benadrukt dat deze beperkte periode niet kan worden verlengd.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 7 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

387

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen