Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er geen sprake is van een terbeschikkingstelling omdat de rol van de bv is beperkt tot die van intermediair.

X is bestuurder en enig aandeelhouder van een bv. Op 29 december 2009 levert de bv een pand in verhuurde staat aan X. In de aangiften IB/PVV 2013 en 2014 geeft X het pand op als ter beschikking gesteld vermogensbestanddeel. De bv verantwoordt in haar aangiften VPB 2011 tot en met 2013 geen opbrengsten uit de verhuur van het pand. In geschil is of de inspecteur terecht het pand als bezitting in box 3 in aanmerking neemt. Daarnaast vindt de inspecteur dat sprake is van loon uit vroegere dienstbetrekking doordat een pensioen in eigen beheer voorwerp van zekerheid is geworden.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er geen sprake is van een terbeschikkingstelling omdat de rol van de bv is beperkt tot die van intermediair. De facto wordt niet in economische zin aan de bv ter beschikking gesteld. De inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat de pensioenaanspraak in 2014 voorwerp van zekerheid is geworden en tot het loon uit vroegere dienstbetrekking moet worden gerekend. De omstandigheid dat X in 2014 voor het laatst salaris geniet acht het hof onvoldoende om inspecteur in het gelijk te stellen. Dit geldt ook voor het enkele feit dat het pensioen in 2014 niet is geïndexeerd. Omdat de inspecteur een gestelde uitdeling in 2014 niet aannemelijk maakt is het hoger beroep beroep tegen de aanslag IB/PVV 2014 en de bijbehorende rentebeschikking gegrond.

Lees ook het thema De terbeschikkingstellingsregelingen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.92

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 7 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

400

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen