Rechtbank Noord-Holland maant de Belastingdienst/Toeslagen aan om binnen twee weken op straffe van een dwangsom alsnog te beslissen op het verzoek van X tot herbeoordeling kinderopvangtoeslag.

X stelt beroep in omdat de Belastingdienst/Toeslagen volgens haar niet op tijd heeft beslist op haar verzoek tot herbeoordeling kinderopvangtoeslag van 15 januari 2021.

Rechtbank Noord-Holland maant de Belastingdienst/Toeslagen aan om binnen twee weken op straffe van een dwangsom alsnog te beslissen op het verzoek van X tot herbeoordeling kinderopvangtoeslag. X heeft zich op 15 januari 2021 gemeld bij de Belastingdienst/Toeslagen. Zij heeft inmiddels € 30.000 ontvangen, maar het verzoek is nog steeds niet afgerond. X heeft de Belastingdienst al in gebreke gesteld en ontvangt een dwangsom van € 1.442 omdat de Belastingdienst daarna al 42 dagen in gebreke is. De rechtbank oordeelt dat de Belastingdienst een aanvullende dwangsom verschuldigd is van € 100 per dag (met een maximum van € 15.000) als hij niet binnen twee weken alsnog beslist. X wacht al zeer lange tijd en de Belastingdienst heeft al genoeg tijd gehad om de zaak af te handelen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:55d

Algemene wet bestuursrecht 4:18

Algemene wet bestuursrecht 4:17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Editie: 14 juni

14

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen