Staatssecretaris Van Rij van Financiën geeft op verzoek van het Kamerlid Omtzigt een toelichting op de wijziging van de Uitvoeringsregeling AWR 1994 (UR AWR 1994), waarmee een grondslag is geregeld voor het doorbreken van de geheimhoudingsplicht voor de verstrekking van gegevens door de Belastingdienst in het kader van de Sanctiewet 1977.

Naar aanleiding van de op 24 maart 2022 aangenomen motie over het ter beschikking stellen van alle beschikbare fiscale gegevens door de Belastingdienst aan alle bestuursorganen in Nederland die belast zijn met het uitvoeren van, het handhaven van en het toezicht houden op het bepaalde bij de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 en de Sanctieregeling Belarus 2006 is de Belastingdienst op 25 maart 2022 ontheffing verleend van de geheimhoudingsplicht.

De landsadvocaat adviseerde om de grondslag voor de informatieverstrekking te verduidelijken. Daarin is met de wijziging van de UR AWR 1994 voorzien. Door de wijziging van de UR AWR 1994 is er nu een voldoende duidelijke grondslag voor de Belastingdienst om informatie met de bevoegde autoriteiten te delen voor zover relevant voor de uitvoering van de sanctiemaatregelen tegen Rusland en Belarus.

De Belastingdienst heeft één verzoek tot verstrekking van informatie ontvangen. Naar aanleiding van het verzoek is deze informatie verstrekt. Hierna zijn tot op heden geen informatieverzoeken meer ontvangen.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 43c

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 14 juni

31

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen