Ook Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de formele bezwaren van X en Y geen doel treffen. De bezwaren betreffen onder andere de feitenvaststelling, de hoogte en motivering van de aanslagen 2014, de op de zaak betrekking hebbende stukken en de schending van het recht op inzage.

Belanghebbenden, X en Y, drijven twee ondernemingen, een maatschap en een vof. De activiteiten van de maatschap zijn het verzorgen van permanente educatie voor advocaten en notarissen. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt de inspecteur IB-navorderingsaanslagen 2012 en 2013 op aan X en Y. Hierbij worden enkele kosten gecorrigeerd. Naar aanleiding van hun IB-aangifte 2014, verzoekt de inspecteur hen om nadere informatie. X en Y verstrekken geen informatie en wijzen op de lopende procedures over de jaren 2012 en 2013. De inspecteur legt uiteindelijk IB-aanslagen 2014 op waarbij hij de winst met € 20.000 per persoon corrigeert. X en Y maken hiertegen bezwaar, waarna de inspecteur informatiebeschikkingen oplegt. X en Y voeren in beroep diverse formele bezwaren aan en stellen verder ook dat de inspecteur de correcties onvoldoende heeft onderbouwd. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de formele bezwaren geen doel treffen.

Ook Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de formele bezwaren van X en Y geen doel treffen. De bezwaren betreffen onder andere de feitenvaststelling, de hoogte en motivering van de aanslagen 2014, de op de zaak betrekking hebbende stukken, de schending van het recht op inzage, de schending van het hoorrecht in de bezwaarfase en de aanslagfase, de bevoegdheid om uitspraak op bezwaar te doen en de motivering van de uitspraken op bezwaar. Het hof acht de correctie van € 20.000, in relatie tot de door X en Y verstrekte informatie en hun stellingname, niet te hoog. De aanslagen 2014 zijn in zoverre terecht, niet tot een te hoog bedrag vastgesteld en voldoende gemotiveerd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.25

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 14 juni

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen