Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat gemeenten in bezwaar desgevraagd verplicht zijn de stukken die ten grondslag liggen aan de WOZ-waardering toe te zenden.

X is eigenaar van een onroerende zaak waarvan de WOZ-waarde 2019 is vastgesteld op € 570.000. X maakt bezwaar tegen de WOZ-waarde en vraagt daarbij om overlegging van een aantal gegevens waarmee de waarde is onderbouwd.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat gemeenten in bezwaar desgevraagd verplicht zijn de stukken die ten grondslag liggen aan de WOZ-waardering toe te zenden. Voor de grondstaffel heeft de heffingsambtenaar aan die toezendverplichting voldaan, maar dat geldt in elk geval niet voor de waardeopbouw van de onroerende zaak van X. Vast staat dat de heffingsambtenaar over de opbouw beschikte maar die niet aan X heeft verzonden. Dat het voor de heffingsambtenaar destijds minder eenvoudig was deze gegevens te verkrijgen omdat de systemen daar nog niet op waren aangepast, komt voor zijn rekening en risico. Het hof verklaart het hoger beroep van X gegrond en kent een PKV toe van € 2.164.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 40

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 14 juni

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen