Namens de Minister van Financiën is een derde en laatste deelbesluit gepubliceerd op een WOB-verzoek inzake de webmodule voor de beoordeling van een arbeidsrelatie.

Opnieuw is een grote hoeveelheid documenten vrijgegeven. Hiertoe behoren onder andere een notitie kick-off bijeenkomst vervanging DBA van 24 januari 2018, inclusief een overzicht van de aangemelde organisaties, een notitie brief roadmap DBA, een notitie DBA en voortgang maatregelen, een notitie memo projectgroep knelpunten vervanging DBA, een notitie brief aan de Tweede Kamer inzake toezicht arbeidsrelaties, diverse interne emails van medewerkers van verschillende ministeries en de Belastingdienst, verslagen van de stuurgroep vervanging DBA en diverse overige notities, memo’s en documenten.

Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen belangen van derden een rol. De derde-belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening over openbaarmaking van de documenten. Twee derde-belanghebbenden stemmen niet in met openbaarmaking, één in verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, de ander in verband met eenheid van het regeringsbeleid. Deze zienswijzen zijn gevolgd. De informatie is niet openbaar gemaakt.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 14 juni

11

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen