Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat sprake is van een objectieve voordeelsverwachting in die zin dat zij in 2013 en 2014 in redelijkheid kon verwachten in de toekomst winst te gaan behalen. De activiteiten vormen geen bron van inkomen.

X werkt in 2013 en 2014 in dienstbetrekking. In 2014 ontvangt zij ook uitkeringen van het UWV. Daarnaast schrijft zij scenario’s voor film en toneel. De resultaten hiervan geeft zij vanaf 2010 aan als ROW. De resultaten zijn echter steeds negatief. In 2017 schrijft X zich uit het handelsregister uit. Voor 2013 en 2014 is in geschil of de activiteiten voor X een bron van inkomen vormen.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat sprake is van een objectieve voordeelsverwachting in die zin dat zij in 2013 en 2014 in redelijkheid kon verwachten in de toekomst winst te gaan behalen. Er zijn namelijk uitsluitend negatieve resultaten behaald en vanaf 2012 werden de inkomsten steeds minder. Verder is in 2015 en 2016 in het geheel geen inkomen aangegeven. De stelling van X dat de activiteiten bloeiend zouden zijn geweest als zij niet ziek zou zijn geworden, acht het hof niet van belang nu deze stelling verder niet wordt onderbouwd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.90

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 24 februari

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen