Hof 's-Hertogenbosch stelt vast dat X slechts kopieën van afschriften van haar privé bankrekeningen heeft overgelegd, waarbij handgeschreven is aangegeven of bepaalde uitgaven privé of zakelijk zijn. X maakt daarmee niet aannemelijk dat er sprake is van zakelijke uitgaven.

De ondernemingsactiviteiten van X bestaan uit het schrijven van scenario’s voor film en toneel. Nadat de inspecteur eind 2015 aankondigt dat hij een boekenonderzoek zal gaan uitvoeren, verzoekt hij X diverse malen om informatie te verstrekken. X verstrekt vervolgens enige informatie. Uiteindelijk legt de inspecteur begin 2017 een BTW-naheffingsaanslag op aan X. X gaat in beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur terecht een BTW-naheffingsaanslag heeft opgelegd aan X. Volgens het hof heeft X niet aan de op haar rustende bewijslast voldaan. X heeft namelijk slechts kopieën van afschriften van haar privé bankrekeningen overgelegd, waarbij handgeschreven is aangegeven of bepaalde uitgaven privé of zakelijk zijn. Nu X geen inzicht heeft gegeven in het karakter en het doel van de uitgaven, en onderliggende facturen ontbreken, heeft X niet aannemelijk gemaakt dat de opgevoerde betalingen zakelijke uitgaven betreffen. Ten aanzien van de facturen die X wel heeft overgelegd, geldt dat X niet heeft onderbouwd waarom de betreffende kosten een zakelijk karakter hebben. Het hof vermindert de naheffingsaanslag uiteindelijk nog wel omdat de inspecteur de correctie voor het privégebruik van de auto laat vallen.

[Bron Uitspraak]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 24 februari

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen