De ANBI-regeling kent een aantal open normen die naar hun aard lastig te controleren zijn. Hierdoor dient iedere ANBI individueel te worden beoordeeld. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst aan de Tweede Kamer naar aanleiding van Kamervragen over berichten dat ANBI’s belastingregels niet naleven. Vijlbrief wil niet het beeld schetsen dat de open normen fraude in de hand werken.

De staatssecretaris geeft een overzicht van de voordelen die gelden voor een ANBI en voor donateurs of vrijwilligers. Ook de eisen waaraan een ANBI-instelling moet voldoen komen aan de orde. In 2012 trad de Geefwet in werking. Hierbij is ervoor gekozen een verduidelijking aan te brengen met betrekking tot de doelen en is aangesloten bij bestaande jurisprudentie.

In het eerste kwartaal van 2020 wordt een wetsvoorstel verwacht met een aanpassing van de integriteitseis. De staatssecretaris ziet geen aanleiding voor een nieuwe evaluatie van de aan de ANBI gestelde eisen. De Belastingdienst beoordeelt niet alleen de statutaire doelstelling van de instelling, maar toetst ook de wijze waarop deze in de praktijk daaraan invulling geeft.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting, Milieuheffingen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 24 februari

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen