De hogere (statistische) levensverwachting en de lagere rentestand hebben gevolgen voor de werkelijke waarde van genotsrechten en periodieke uitkeringen. De forfaitaire waardering van genotsrechten en periodieke uitkeringen voor de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting dient daarom geactualiseerd te worden. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris gaat verder in het eerste kwartaal van 2020 nader in op het onderzoek naar welke forfaits in het belastingstelsel nog meer voor actualisatie in aanmerking kunnen komen. Afhankelijk van de uitkomsten overweegt hij een periodieke quickscan. Bij forfaits die jaarlijks worden geïndexeerd ligt een periodieke quickscan echter niet voor de hand.

De staatssecretaris reageert hiermee op de vragen van de vaste commissie voor Financiën naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer (ARK) “Forfaits in het belastingstelsel” (V-N 2019/33.3). De ARK heeft 48 forfaits in de Rijksbelastingwetten aangetroffen. Het kabinet onderschrijft het belang van het onderbouwen en accuraat houden van de hoogte van de forfaits.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 24 februari

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen