De Hoge Raad oordeelt dat de keuze van X voor de koerslijst van XRAY als een in de handel algemeen toegepaste koerslijst onverlet laat dat de inspecteur mag stellen en zo nodig aannemelijk kan maken dat andere koerslijsten beter bruikbaar zijn om de reële waardedaling of de werkelijke waarde van de auto te bepalen.

De heer X doet BPM-aangifte voor een uit een andere EU-lidstaat afkomstige Skoda Octavia Combi 2.0 Tdi RS. De BPM-vermindering (afschrijving) is door X bepaald met gebruikmaking van de koerslijst van XRAY (art. 8 lid 4-a Uitv. reg. BPM 1992). De RS-uitvoering was echter destijds nog niet in deze koerslijst vermeld, zodat X de handelsinkoopwaarde heeft gebaseerd op de Elegance-uitvoering. Volgens de inspecteur was de RS-uitvoering wel vermeld in de koerslijsten van AutotelexPro en Eurotaxglass’s, zodat de handelsinkoopwaarde moet worden gesteld op die hogere handelsinkoopwaarde. In geschil is of daarom terecht een naheffingsaanslag is opgelegd. Hof Arnhem-Leeuwarden stelt de inspecteur in het gelijk. X gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat de keuze van X voor XRAY als een in de handel algemeen toegepaste koerslijst onverlet laat dat de inspecteur mag stellen en zo nodig aannemelijk kan maken dat andere koerslijsten beter bruikbaar zijn om de reële waardedaling of de werkelijke waarde van de auto te bepalen. Dit is niet in strijd met het discriminatieverbod van art. 110 VWEU. De vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep moet wel worden verhoogd tot € 1000 en X heeft recht op de wettelijke rente over de vergoeding van het griffierecht als deze niet binnen vier weken na de hof-uitspraak is uitbetaald (zie HR 19 april 2019, 18/01623, V-N 2019/21.12, r.o. 2.3 respectievelijk 2.4.2). Het beroep van X is deels gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 110

Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 8

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Europees belastingrecht, Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hoge Raad

Editie: 24 februari

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen