Hof Amsterdam beslist dat X, met een enkele verwijzing naar 9292.nl, de door haar gemaakte vervoerskosten vanwege medische behandelingen niet aannemelijk maakt.

X claimt in haar aangifte IB/PVV aftrek voor specifieke zorgkosten. Deze specifieke zorgkosten bestaan onder andere uit uitgaven voor vervoer ten behoeve van een medische behandeling. X bezit geen auto en is op het openbaar vervoer aangewezen. Volgens de inspecteur heeft X in 2015 driemaal een bezoek aan de tandarts en eenmaal een bezoek aan het ziekenhuis gebracht. X heeft daarvoor in principe recht op aftrek van de werkelijke kosten. De geclaimde aftrek van reiskosten ad € 20 wordt echter geweigerd. X heeft van de werkelijke kosten geen bescheiden overgelegd en deze niet aannemelijk gemaakt.

Hof Amsterdam beslist dat X niet aannemelijk maakt dat zij de vervoerskosten in verband met medische behandelingen heeft gemaakt en dat deze op haar hebben gedrukt. Het hof verwerpt de stelling van X dat kan worden volstaan met een verwijzing naar de website 9292.nl. Het hoger beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

Wet inkomstenbelasting 2001 6.1

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Inkomstenbelasting

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 6 december

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen