Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat X bv zich ten aanzien van de juridische aantekeningen van haar gemachtigde over bepaalde boekingen geen beroep op geheimhouding kan doen. X bv had daartoe zelf (administratieve) maatregelen moeten nemen, zoals door het voeren van een gescheiden administratie.

X bv importeert en verkoopt kleding en accessoires. Daarnaast handelt X bv in gebruikte auto's. In verband met haar btw-aangiften verzoekt de inspecteur om overlegging van de digitale auditfiles van het boekhoudprogramma 'Snelstart' over 2011 tot en met 2015. Aangezien X bv hier geen gehoor aan geeft, is jegens haar een informatiebeschikking genomen. In geschil is of dat terecht is. Volgens Rechtbank Gelderland is X bv verplicht om de auditfiles te overleggen, omdat zij hierover beschikt en omdat de Belastingdienst hierom heeft gevraagd. X bv gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv zich ten aanzien van de juridische aantekeningen van haar gemachtigde over bepaalde boekingen geen beroep op geheimhouding kan doen. X bv had daartoe zelf (administratieve) maatregelen moeten nemen, zoals door het voeren van een gescheiden administratie. Het beroep van X bv is ongegrond en zij moet alsnog voldoen aan de informatieverplichting. De termijn hiervoor wordt vastgesteld op zes weken nadat deze uitspraak onherroepelijk is geworden.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 49

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 6 december

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen