Omdat de termijnkoers van broeikasemissierechten hoger is dan de in het wetsvoorstel minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking voorgestelde minimum CO2-prijs, bedraagt het tarief voor het jaar 2020 nihil. Dat laat Staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer weten in de toelichting bij de tweede nota van wijziging.

Volgens deze tweede nota van wijziging wordt de inwerkingstredingsbepaling gewijzigd. Als het Staatsblad later dan 1 januari 2020 wordt uitgegeven, treedt de wet in werking op de dag na de datum van uitgifte. Volgens de staatssecretaris levert dat voor 2020 geen problemen op vanwege de genoemde handelsprijs van broeikasemissierechten. Dit betekent ook dat de belastingplichtigen voor de elektriciteitsopwekking geen elektriciteitsmonitoringsplan of -emissieverslag hoeven op te stellen en geen belastingaangifte hoeven in te dienen bij de Dienst Nederlandse Emissieautoriteit.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Milieuheffingen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 6 december

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen