Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat sprake is van een in laakbaarheid aan opzet grenzende onachtzaamheid. De heer X houdt zich namelijk beroepsmatig bezig met onder meer het verzorgen van belastingaangiften voor derden.

De heer X verzorgt boekhoudingen, verstrekt belastingadviezen en beoefent podiumkunst. In de periode 2010 tot en met 2014 heeft X vanuit zijn eenmanszaak achtereenvolgens drie personenauto’s tot zijn beschikking gehad. Hoewel de betreffende kosten steeds ten laste van de eenmanszaak zijn gekomen, heeft X nimmer de btw over het privégebruik aangegeven. Daarnaast is volgens de inspecteur ten onrechte aftrek van voorbelasting geclaimd voor de aanschaf van een privé-computer. In geschil zijn de naheffingsaanslagen, alsmede de 25% vergrijpboetes van in totaal € 316. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt de inspecteur in het gelijk. X gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat sprake is van een in laakbaarheid aan opzet grenzende onachtzaamheid. X houdt zich namelijk beroepsmatig bezig met onder meer het verzorgen van belastingaangiften voor derden. De bewijslast dat de computer (uiteindelijk) in zijn onderneming is gebruikt, rust op X. Zonder onderbouwing met achterliggende stukken voldoet X hier niet aan. Ondanks dat de redelijke termijn is overschreden, hoeven de boetes niet gematigd te worden. Deze zijn elk namelijk minder dan € 200, zodat wordt volstaan met de constatering dat de redelijke termijn is overschreden (zie Hof Amsterdam 2 juli 2009, V-N 2009/37.5). Het beroep van X s ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67f

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Omzetbelasting

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 6 december

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen