Hof ’s-Hertogenbosch komt tot een ander oordeel dan de rechtbank op het punt van de ontvankelijkheid van het beroep.

X maakt in augustus 2015 bezwaar tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Op 7 april 2018 informeert X naar de stand van zaken rond de afhandeling. Op 9 april 2018 bericht de heffingsambtenaar dat hij al op 25 augustus 2015 uitspraak heeft gedaan. Na ontvangst van een kopie van de uitspraak stelt X op 9 april 2018 beroep in. Hij stelt de uitspraak op bezwaar pas op 9 april 2018 te hebben ontvangen. Rechtbank Zeeland-West-Brabant verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Hof ’s-Hertogenbosch komt tot een ander oordeel dan de rechtbank op het punt van de ontvankelijkheid van het beroep. De rechtbank heeft partijen opgeroepen om in persoon ter zitting te verschijnen. Zowel X als zijn gemachtigde hebben hier geen gevolg aan gegeven. De rechtbank heeft aan het niet-verschijnen de gevolgtrekking verbonden dat als vaststaand aangenomen kan worden dat de uitspraak op bezwaar binnen een week na dagtekening (25 augustus 2015) door X is ontvangen. De rechtbank heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard, aangezien het beroep dateert van 9 april 2018. De rechtbank heeft haar bevoegdheden niet overschreden door partijen op te roepen om in persoon te verschijnen en door een gevolgtrekking te verbinden aan het niet-verschijnen. Het hof heeft in dit kader een marginale toets aangelegd. Dit neemt niet weg dat het hof integraal dient te toetsen of het beroep terecht niet-ontvankelijk is verklaard. Volgens het hof doorstaat de door de rechtbank aan het niet-verschijnen verbonden gevolgtrekking deze integrale toets niet. De heffingsambtenaar heeft niet aannemelijk gemaakt dat de uitspraak op bezwaar op of omstreeks 25 augustus 2015 is verzonden. De beroepstermijn is aangevangen op 10 april 2018. De rechtbank had het beroep ontvankelijk moeten verklaren. Het Hof wijst de zaak terug naar de rechtbank.

Lees ook het thema Bezwaar: het gesloten stelsel van rechtsbescherming

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:9

Algemene wet bestuursrecht 6:7

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 6 december

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen