De Staatssecretarissen van Financiën informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane (WGBTD). Hierbij gaat de aandacht met name uit naar twee gegevensverwerkingen, te weten de geautomatiseerde selectie en de geautomatiseerde afhandeling van aangiften en aanvragen door de Belastingdienst respectievelijk Dienst Toeslagen.

In het kader van de analyse van de grondslagen voor geautomatiseerde selectie en geautomatiseerde afhandeling door de Belastingdienst en Dienst Toeslagen is de vraag opgekomen of het nodig is hiervoor een specifieke wettelijke grondslag te creëren. In dit verband moet de vraag worden beantwoord hoe deze werkwijze zich verhoudt tot de AVG. Meer concreet speelt de vraag of bepaalde selectieregels als profilerende selectieregels kunnen worden aangemerkt en of sprake kan zijn van geautomatiseerde besluitvorming in het geautomatiseerde selectieproces. Dit is een complex vraagstuk waarin ontwikkelingen in de wetenschap en jurisprudentie een steeds grotere rol zijn gaan spelen. Om die redenen is advies gevraagd aan de landsadvocaat. De landsadvocaat heeft hierover geadviseerd met een eerste conceptversie. Inmiddels zijn verduidelijkende vragen gesteld. Ook wordt gegeven de complexiteit nader juridisch advies gevraagd. De Kamer wordt hierover later geïnformeerd. Ook over de grondslag voor het gebruik van data uit het Toeslagen-portaal ontvangt de Kamer op een later moment meer informatie. Vooralsnog ligt het gebruik van portaldata door Toeslagen stil en worden AVG-compliance-toetsen uitgevoerd.

Wetsartikelen:

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming 22

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 15 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

252

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen