Door het verwerpen van het wetsvoorstel Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit door de Eerste Kamer worden de begrote budgettaire opbrengsten niet gerealiseerd. Dat schrijven minister Van Weyenberg van Financiën en staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit heeft onder andere als doel om uitvoering te geven aan het aanvullend klimaatbeleidspakket. Het wetsvoorstel bevat de afschaffing van vrijstellingen in de energiebelasting voor metallurgische en mineralogische procedés en duaal gebruik en productie van cokes in de kolenbelasting. Daarnaast bevat het een voorstel om het prijspad van de minimumprijs voor CO2- emissies voor zowel de elektriciteitssector als de industrie vanaf 2024 te verhogen. De verwerping van het wetsvoorstel leidt tot het vooralsnog niet voldoen aan voorwaarden zoals vastgesteld in het meerjarenprogramma Klimaatfonds, meer specifiek de reservering voor een verhoging van het perceel “verduurzaming industrie en innovatie mkb”. Ook wordt er door de verwerping van het wetsvoorstel niet voldaan aan de voorwaarden uit het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) waardoor Nederland gekort kan worden op de ontvangsten uit de HVP. Door het niet behalen van de drie voorwaarden in mijlpaal 2 van het Nederlandse HVP is het mogelijk dat de totale korting € 600 mln. bedraagt. Bij staand beleid worden de voorwaarden niet gehaald.

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 15 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Milieuheffingen

Dossiers: Prinsjesdag 2023

132

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen