Staatssecretaris Snel heeft de dertig vragen beantwoord van de leden van de vaste Commissie voor Financiën inzake de brief van 27 maart 2018 over het onderzoek door de Europese Commissie naar mogelijke staatssteun in de fiscale rulings met Ikea.

De vragen en antwoorden gaan inhoudelijk over de overeengekomen rulings met Ikea en zien onder andere op de fiscale geheimhoudingsplicht, de lange looptijd van de ruling, de totstandkoming van het bedrag van de jaarlijkse licentievergoeding en de gehanteerde verrekenprijsmethode. Daarnaast wordt toegelicht waarom er in Nederland niet meer winst in de heffing kan worden betrokken als er in andere landen geen compenserende heffing is door toepassing van het arm’s lengthbeginsel.

De Staatssecretaris geeft verder aan dat de onderzoeken naar de rulingpraktijk inmiddels zijn afgerond en dat het doel is om de vormgeving van de nieuwe rulingpraktijk vanaf 1 januari 2019 te implementeren.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 22 oktober

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen