Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft geantwoord op de vragen van de CDA-leden Van der Molen, Ronnes en Van Dam over de stijging van het aantal no cure no pay bureaus voor het indienen van WOZ bezwaren.

De Waarderingskamer heeft aangegeven dat er ongewenste praktijken voorkomen bij het toegenomen aantal bezwaren die worden ingediend door commerciële bureaus. Deze problematiek raakt ook andere belastingmiddelen zoals parkeerbelastingen en bpm waartegen laagdrempelig bezwaar gemaakt kan worden. Er zal een onderzoek worden verricht naar de toegekende kostenvergoedingen in relatie tot het verdienmodel van deze bedrijven. Op basis van dit onderzoek wordt naar mogelijke oplossingen gekeken.

​​​​​De minister geeft verder aan dat alle gemeenten inmiddels zijn aangesloten op de Landelijke voorziening WOZ. De WOZ-waarden van woningen zijn nu vrij toegankelijk voor iedereen in het WOZ-waardeloket (www.WOZ-waardeloket.nl). Hiermee is een nieuwe stap gezet in de kwaliteit van de WOZ-waarderingen van woningen.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Waardering onroerende zaken

Regelgevende instantie: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Editie: 22 oktober

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen