Hof Amsterdam acht het aannemelijk dat de gemachtigde van X het complete aangiftebiljet heeft ingediend met verzoek om een inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het hof concludeert dat de aanslag IB/PVV aanvankelijk te hoog is opgelegd wegens een aan de inspecteur te wijten onrechtmatigheid. X heeft recht op een bezwaarkostenvergoeding.

Belanghebbende, X, maakt bezwaar tegen een aanslag IB/PVV 2015 omdat de inspecteur ten onrechte niet de inkomensafhankelijke combinatiekorting heeft toegekend. De inspecteur verklaart het bezwaar gegrond, maar weigert X de gevraagde bezwaarkostenvergoeding. Dit omdat X volgens de inspecteur in de aangifte niet heeft verzocht om de korting. De aanslag is in de visie van de inspecteur niet herzien wegens een aan hem te wijten onrechtmatigheid. De gemachtigde van X stelt dat hij het complete (papieren) aangiftebiljet naar de Belastingdienst heeft verzonden, dus inclusief het aangifteblad waarop is verzocht om toepassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Hof Amsterdam acht het aannemelijk dat de gemachtigde van X het complete aangiftebiljet heeft ingediend met verzoek om een inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het hof concludeert dat de aanslag IB/PVV aanvankelijk te hoog is opgelegd wegens een aan de inspecteur te wijten onrechtmatigheid. X heeft recht op een bezwaarkostenvergoeding.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:15

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 22 oktober

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen