Hof Den Haag oordeelt dat de rechtbank de beroepen van X terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Belanghebbende, X, komt in beroep tegen onder meer een beslissing van de inspecteur om geen dwangsom toe te kennen.

Hof Den Haag oordeelt dat de rechtbank de beroepen van X terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Nu de inspecteur alsnog een dwangsom aan X heeft toegekend, heeft X geen belang meer bij zijn beroep omdat dit hem niet in een betere positie kan brengen. Ook de beroepen tegen de teruggaafverzoeken zijn niet-ontvankelijk. Voor het tijdvak 1 januari 2006 t/m 31 december 2006 ontbreekt in de stukken een teruggaafverzoek en over dit tijdvak heeft de inspecteur ook geen uitspraak op bezwaar gedaan. Voor het tijdvak 1 januari 2009 t/m 31 december 2009 loopt nog een procedure van X bij de Hoge Raad, zodat ook dit beroep niet-ontvankelijk is. Het hof volgt de oordelen van de rechtbank en verklaart het hoger beroep van X ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 26

Algemene wet bestuursrecht 1:2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 22 oktober

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen