Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft ten behoeve van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) voor alle takken van bedrijf en beroep een gelijk gemiddeld percentage vastgesteld.

De gedifferentieerde premie Whk is opgebouwd uit twee premiecomponenten: WGA voor alle dienstbetrekkingen (WGA) en ZW voor flexibele dienstbetrekkingen (ZW). Ten behoeve van deze twee premiecomponenten wordt voor elk premiecomponent afzonderlijk een gemiddeld percentage vastgesteld. Op grond van het Besluit Wfsv stelt UWV een aantal parameters vast die dienen als basis voor de vaststelling van de individuele premie WGA en de individuele premie ZW. De parameters gelden voor de premie verschuldigd over het premieplichtige loon in het jaar 2024. Het gemiddelde premieplichtige loon dient als basis voor het onderscheid tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Wetsartikelen:

Regeling Wfsv 2.10

Wet financiering sociale verzekeringen 38

[Nieuwsbron]

Rubriek: Premieheffing

Editie: 19 september

Informatiesoort: VN Vandaag

176

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen