Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de herleidingmethode wettelijk niet is toegestaan om de vermindering van de BPM te berekenen ter zake van de registratie van een geïmporteerde gebruikte auto. De herrekende bruto BPM die in het kentekenregister staat, mag namelijk alleen worden gebruikt om onder meer de teruggaaf bij uitvoer te berekenen.

X bv doet BPM-aangiften voor negen marge-auto's. In geschil is de naheffing van € 10.171. Rechtbank Zeeland-West-Brabant verlaagt de aanslag tot € 8583 en X bv krijgt een immateriële schadevergoeding van € 2500. X bv wil in hoger beroep de 'herleidingmethode' toepassen.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de herleidingmethode wettelijk niet is toegestaan om de vermindering van de BPM te berekenen ter zake van de registratie van een geïmporteerde gebruikte auto. De herrekende bruto BPM die in het kentekenregister staat, mag namelijk slechts worden gebruikt om de teruggaaf bij uitvoer te berekenen, om bij een binnenlandse verkoop de BTW-grondslag vast te stellen en om de extra leeftijdskorting te berekenen. X bv mag alsnog koerslijsten van XRay toepassen, ondanks dat de waarde van de opties en accessoires op koerslijsten van Autotelex zijn gebaseerd. De naheffing wordt verlaagd tot € 6102. Voor de verletkosten van de bestuurder van X bv heeft de rechtbank een te laag netto-loon in aanmerking genomen. X bv krijgt voor drie samenhangende BPM-zaken één totale proceskostenvergoeding van € 6102 en één immateriële schadevergoeding van € 500.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 19 september

Informatiesoort: VN Vandaag

123

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen