De transitiedata uit de Wet toekomst pensioenen worden overgeheveld naar een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Dat staat in een conceptwetsvoorstel dat de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen ter internetconsultatie heeft aangeboden.

De transitiedata uit de Wet toekomst pensioenen (V-N 2023/33.6) bepalen de maximale duur van de pensioentransitie. Door de transitiedata in een AMvB op te nemen wordt het in de toekomst eenvoudiger om de transitie te verlengen. In eerste instantie wordt in de AMvB geregeld dat de einddatum van de pensioentransitie met één jaar opschuift, naar 1 januari 2028. Hiermee kunnen de werkzaamheden die gepaard gaan met de pensioentransitie beter worden gespreid in de tijd, wat ten goede komt aan de uitvoering. Belangstellenden kunnen tot 7 oktober 2023 op de internetconsulatie reageren.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 38c

Editie: 19 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting

107

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen