Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de zitting openbaar mag zijn, maar weigert toestemming aan X om geluidsopnamen te maken. Bij een eerdere zitting is namelijk geconstateerd dat ongeoorloofd opnamen zijn gemaakt. Dit kan de goede procesorde verstoren.

X bv doet BPM-aangiften voor tien personenauto's, waaronder een Ferrari en voldoet € 103.031. In geschil is de naheffing van € 42.318. Rechtbank Zeeland-West-Brabant verlaagt de naheffing tot €¹27.514. X bv verzoekt in hoger beroep om verdere vermindering van de naheffingsaanslag en om geluidsopnamen van de zitting te mogen maken.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de zitting openbaar mag zijn, maar weigert toestemming aan X bv om geluidsopnamen te maken. Bij een eerdere zitting is namelijk geconstateerd dat ongeoorloofd opnamen zijn gemaakt en dat toen werd gedreigd de pers te benaderen, wat de goede procesorde kan verstoren. De door X bv overgelegde printscreens zijn geen algemeen in de handel gebruikte koerslijsten en mogen dus niet worden gebruikt. X mag de handelsinkoopwaarde van de Ferrari niet vaststellen door een koerslijst van een Audi te gebruiken. De naheffing wordt verlaagd tot € 27.231 omdat ook X bv in hoger beroep voor auto 9 uit wenst te gaan van de handelsinkoopwaarde zoals deze volgt uit koerslijst Eurotaxglass’s. Voor het overige is het beroep slechts gegrond, omdat de rechtbank voor de proceskosten het lage forfait heeft toegepast. Voor het hoger beroep krijgt X bv geen aparte proceskostenvergoeding en een immateriële schadevergoeding, omdat deze in een samenhangende zaak (21/00349) reeds aan haar zijn toegekend.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 110

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 19 september

Informatiesoort: VN Vandaag

486

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen