Dossiers van toeslagenouders zijn niet op orde, maar de vorming van uniforme dossiers die beter voldoen aan de informatiebehoefte van ouders is in een afrondende fase.  Dit schrijft staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) in haar reactie aan de Kamer naar aanleiding van vragen van de vaste commissie van Financiën.

Uit een brief die de vaste Kamercommissie voor Financiën ontving van een advocatenkantoor blijkt dat dossiers van toeslagenouders niet volledig zijn en er contact is met gedupeerden zonder dat de gemachtigden hierbij betrokken zijn. Dit is het geval bij procedures bij de Bezwaarschriftencommissie en de Commissie Werkelijke Schade (CWS)

Voor een eerlijk proces is het van belang dat ouders en gemachtigden op de hoogte zijn van mailtjes tussen de Uitvoeringsorganisatie Toeslagen en de verschillende commissies. Dossiers kunnen bijvoorbeeld ongelakt aan commissies worden verstrekt maar niet aan de ouders en gemachtigden. Er zijn waarborgen ingebouwd voor een eerlijk proces, aldus de staatssecretaris.

Het kabinet wil de dossierverstrekking minder complex maken (V-N 2023/28.23.13 en V-N 2023/31.26.21). Er vinden daarom gesprekken plaats met de Nederlandse orde van Advocaten en de werkgroep toeslagenadvocaten. Het samenstellen van uniforme dossiers bevindt zich in de afrondende fase volgens de staatssecretaris. In de volgende voortgangsrapportage hersteloperatie Toeslagen wordt de Kamer hierover gerapporteerd.

In haar brief stipt het advocatenkantoor ook aan dat er een leemte is ontstaan ten aanzien van het vergoeden van schade door discriminatie. De staatssecretaris geeft aan dat discriminatie wordt meegewogen binnen de schaderoute van de CWS.

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 19 september

Informatiesoort: VN Vandaag

295

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen