De boete voor het niet verstrekken van een landenrapport aan de inspecteur kan worden bestraft met een boete van maximaal € 820.000. Dat heeft de Tweede Kamer besloten bij de stemmingen over het wetsvoorstel aanvullende regels uitwisseling landenrapporten. De Tweede Kamer stemde op 18 april 2017 in met het wetsvoorstel.

In het wetsvoorstel werd nog uitgegaan van een boete van € 20.500. De indiener van dit amendement stelt zich daarbij voor dat bij een eerste overtreding een lagere boete volgt, maar dat bij herhaalde overtreding het maximum kan worden opgelegd.

Het wetsvoorstel wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) en de Wet VPB 1969. Het wetsvoorstel voorziet in enige additionele aanpassingen van die wetten ter implementatie van de richtlijn (EU) 2016/881. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wetswijzigingen is 5 juni 2017. De wetswijzigingen vinden toepassing met betrekking tot verslagjaren die beginnen op of na 1 januari 2016.

Lees ook het thema Verzuim- en vergrijpboetes: Een kwestie van verschil.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 19 april

10

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen