Advocaat-generaal IJzerman schaart zich achter de beslissingen van rechtbank en hof om de legesverordening van de gemeente Rotterdam onverbindend te verklaren.

Belanghebbende, X, is het niet eens met een bedrag aan leges omgevingsvergunning van € 100.335 van de gemeente Rotterdam. Hof Den Haag verklaart de tarieven omgevingsvergunning voor het bouwen (bouwleges) van de gemeente Rotterdam onverbindend. De gemeente hanteert een tariefsysteem met een vast bedrag aan leges per categorie aan bouwkosten met zaagtandeffect, waarbij tarieven variëren van ongeveer 1,5% tot 9,5%. Gevolg van dit tariefsysteem is dat een overschrijding van een tariefklasse met € 0,01 leidt tot een stijging van de verschuldigde leges die, zowel in absolute als in relatieve zin, naar het oordeel van het hof willekeurig en onredelijk is. Een minieme overschrijding van een tariefklasse resulteert bij bepaalde overgangen in meer dan een verdubbeling van de verschuldigde leges. Het voorgaande leidt tot een onredelijke en willekeurige belastingheffing.

Advocaat-generaal IJzerman schaart zich achter de beslissingen van rechtbank en hof om de legesverordening van de gemeente Rotterdam onverbindend te verklaren. Bij de beoordeling van de verbindendheid van de verordening heeft het hof terecht verder gekeken dan alleen de bouwkosten en tarieven die gelden voor X. Het hof heeft op een abstracter niveau de verbindendheid van de verordening getoetst en is terecht tot de conclusie gekomen dat de tarieven met zaagtand leiden tot onverklaarbaar grote verschillen in heffingsdruk tussen de opvolgende categorieën. De A-G adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep van X ongegrond te verklaren.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 229

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Editie: 19 april

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen