De Staatssecretaris van Financiën is van plan om voortaan in het voorjaar de Tweede Kamer te informeren over de jaarlijkse bijstelling van de box 3-gegevens.

De Staatssecretaris van Financiën heeft de forfaitaire rendementen van box 3 voor 2018 bekend gemaakt. Het forfaitaire rendement voor sparen komt uit op 1,30% (2017: 1,63%) en voor beleggen op 5,38% (2017: 5,39%). Zijn raming voor 2019 luidt voor sparen 0,89% en voor beleggen 5,33%. Omdat de jaarlijkse bijstelling voor het volgende jaar al vrij vroeg in het jaar daaraan voorafgaand kan worden vastgesteld, heeft de staatssecretaris het voornemen om de Tweede Kamer voortaan in het voorjaar te informeren over de jaarlijkse bijstelling van de box 3-gegevens. Dit heeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer geantwoord in zijn reactie op vragen en opmerkingen op zijn brief van 20 september 2016 over fiscale moties en toezeggingen.

Verder heeft de staatssecretaris onder meer gesteld dat een verhoging van het tarief van de innovatiebox niet voor de hand ligt. De innovatiebox verlaagt namelijk de effectieve gemiddelde belastingdruk en is daarom een belangrijk instrument voor het vestigingsklimaat. Hij voegt daaraan toe dat de innovatiebox een tweeledig doel heeft. Enerzijds beoogt de innovatiebox nl. het vestigingsklimaat van Nederland voor innovatieve bedrijven te verbeteren en anderzijds het onderzoeks- en ontwikkelingswerk in Nederland te bevorderen. Hij vindt dat de innovatiebox met het oog op deze tweeledige doelstelling doeltreffend en doelmatig is en acht het daarom niet wenselijk om (een deel van) die middelen voor de S&O-afdrachtvermindering te gebruiken.

 

Lees ook het thema Box 3.

 

[Nieuwsbron][Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 19 april

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen