Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de nieuwe oldtimerregeling niet in strijd is met het vertrouwens- , rechtszekerheids- en gelijkheidsbeginsel of enig verdragsartikel. Wegens het slechts op één dag gebruiken van een geschorste auto is een verzuimboete van € 250 passend en geboden.

De heer X is op 1 januari 2014 houder van twee personenauto's die op dat moment jonger zijn dan 40 jaar doch ouder dan 25 jaar. De ene auto is een op LPG rijdende Porsche 928 S4, waarvan het kenteken vanaf 2 januari 2014 is geschorst. Aangezien X desondanks op 13 augustus 2014 met deze auto op de weg heeft gereden, is een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting van € 1.133 en een 100% verzuimboete opgelegd. Rechtbank Gelderland vermindert de aanslag, alsmede de boete tot € 962. De andere auto is een Mercedes Benz 190 E. Met betrekking tot deze auto is op aangifte € 292 voldaan, waartegen X bezwaar heeft gemaakt. X gaat ook deswege in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de nieuwe oldtimerregeling niet in strijd is met het vertrouwens- , rechtszekerheid- en gelijkheidsbeginsel of enig verdragsartikel (zie HR 23 december 2016, nr. 15/02137, V-N 2017/2.15). De boete van € 962 is disproportioneel, aangezien X onweersproken heeft gesteld dat slechts één dag gebruik van de Porsche is gemaakt om verval door langdurige stilstand te voorkomen. Een boete van € 250 is daarom passend en geboden. Het beroep van X is slechts in zoverre gegrond.

Lees ook het thema Verzuim- en vergrijpboetes: Een kwestie van verschil.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 37

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 72

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 19 april

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen