Rechtbank Gelderland oordeelt dat er geen sprake is van dubbele belastingheffing indien de gemeente zowel de uitstalling van X als de luifel in de heffing van precariobelasting betrekt.

Belanghebbende, X, huurt een winkelpand in de gemeente Apeldoorn. Voor het winkelpand staan op gemeentegrond kaartenhouders met wenskaarten. Aan de gevel van het pand is, boven dezelfde gemeentegrond, een luifel bevestigd. In geschil is of de gemeente zowel voor de uitstalling als voor de luifel precariobelasting kan heffen.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat er geen sprake is van dubbele belastingheffing indien de gemeente zowel de uitstalling van X als de luifel in de heffing van precariobelasting betrekt. Ook als de luifel en uitstallingen zich bevinden boven het zelfde stuk gemeentegrond, is er toch sprake van verschillende belastbare feiten (vgl. Hof Arnhem 12 mei 1999, nr. 97/22442, Belastingblad 1999, p. 781). Eerdere aanslagen voor alleen de luifel leiden niet tot het buiten de heffing blijven van de uitstalling voor het onderhavige jaar 2015. De opmerking van de heffingsambtenaar tijdens een zitting bij de rechtbank in een procedure van de vorige huurder over een eerder jaar, is onvoldoende voor in rechte te honoreren vertrouwen. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 228

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Belastingen van lagere overheden

Instantie: Rechtbank Gelderland

Editie: 19 april

13

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen