Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Bulgarije voor toepassing van de KOR als voorwaarde stelt dat binnen zeven dagen na overschrijding van de KOR-drempel is verzocht om verplichte BTW-registratie.

Legafact EOOD is niet voor BTW-doeleinden geregistreerd. Omdat zij op 21, 23 en 24 augustus 2018 nota’s uitschrijft waardoor de KOR-drempel wordt overschreden, dient zij op 3 september 2018 een verzoek in tot verplichte BTW-registratie. Volgens de Bulgaarse Belastingdienst heeft Legafact te laat, namelijk buiten de geldende termijn van zeven dagen, om verplichte BTW-registratie verzocht. Er wordt daarom een BTW-naheffingsaanslag over de maand augustus 2018 opgelegd aan Legafact. De Bulgaarse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Bulgarije voor toepassing van de KOR als voorwaarde stelt dat binnen zeven dagen na overschrijding van de KOR-drempel is verzocht om verplichte BTW-registratie. Ook is het niet in strijd met het EU-recht dat een belastingschuld ontstaat wanneer het verzoek niet tijdig is ingediend. Daarbij moet dan wel worden voldaan aan het doeltreffendheidsbeginsel bij het tegengaan van schendingen van geharmoniseerde voorschriften op het gebied van BTW en aan de evenredigheidsvereisten die voortvloeien uit de rechtspraak van het Hof van Justitie EU.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht

Editie: 15 april

Informatiesoort: VN Vandaag

110

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen