Staatssecretaris van Financiën Snel heeft vorige week bij de aanbieding van de impactanalyse van de Belastingdienst van een no-deal Brexit aan de Tweede Kamer aangekondigd dat er op dit moment wordt gewerkt aan fiscaal overgangsrecht (niet douane) om de gevolgen van een no-deal Brexit op te vangen. De contouren van dit overgangsrecht zijn nu aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Een no-deal Brexit leidt direct tot een andere fiscale behandeling vanaf 29 maart 2019. Het Verenigd Koninkrijk (VK) wordt vanaf dat moment een derde land. Aangezien de wijziging zich in de loop van een belastingjaar voordoet en de wijziging een nadeel op kan leveren voor burgers en bedrijven wordt er een overgangsregeling getroffen. Hierbij wordt gedacht aan een regeling waarin het VK voor een aantal aan te wijzen belastingwetten voor het lopende belastingjaar nog wordt beschouwd als deel uitmakend van de EU waardoor het huidige fiscale regime van toepassing blijft.

Het fiscale overgangsrecht (niet douane) beoogt de acute fiscale gevolgen en administratieve lasten die een no-deal Brexit met zich meebrengt te voorkomen. Zo zal een fiscale eenheid vennootschapsbelasting met een topmaatschappij in het VK niet direct verbroken worden. Tevens zal er overgangsrecht komen voor burgers die werkzaam zijn in het VK en woonachtig zijn in Nederland of andersom.

Het overgangsrecht wordt vastgelegd in een beleidsbesluit. Dit besluit wordt pas definitief vastgesteld zodra duidelijk is dat de terugtrekking van het VK plaatsvindt zonder dat er een akkoord is gesloten.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 6 februari

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen