Rechtbank Limburg oordeeltdat hoewel de beschikkingen op één biljet zijn verenigd, toch sprake is van meerdere bezwaren, nu sprake is van meerdere heffingsambtenaren die hun aanslagen hebben verenigd op één biljet.

De heffingsambtenaren van Stein en Sittard-Geleen hebben beschikkingen afgegeven voor objecten die in beide gemeenten zijn gelegen. De beschikkingen en aanslagen zijn op één biljet opgelegd door een belastingsamenwerking, waaraan de gemeenten de uitvoering van de Wet WOZ hebben overgedragen. In geschil is de vraag of voor de proceskostenvergoeding sprake is van één bezwaar. Rechtbank Limburg oordeelt dat sprake is van meerdere bezwaren, ook al zijn de aanslagen verenigd op één biljet. De hoogte van de proceskostenvergoeding moet niet afhankelijk zijn van een keuze van verweerder of, zoals in dit geval, van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen, voor de wijze waarop besluiten op schrift worden gesteld. In dit geval is sprake van meerdere verweerders. Er is ook geen sprake van samenhangende zaken, omdat de beroepsgronden teveel verschillen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Besluit proceskosten bestuursrecht Bijlage

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting

Instantie: Rechtbank Limburg

Editie: 6 februari

11

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen