Hof Den Haag is met de rechtbank van oordeel dat de WOZ-waarde van de woning van X niet te hoog is vastgesteld. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen (art. 80a Wet RO).

Belanghebbende, X, is eigenaar van een vrijstaande woning met aanbouw en hobbykas. X vindt de WOZ-waarde 2016 van € 339.000 te hoog en gaat in bezwaar, beroep en hoger beroep.

Hof Den Haag (V-N Vandaag 2018/783) is met de rechtbank van oordeel dat de WOZ-waarde van de woning van X niet te hoog is vastgesteld. X heeft in hoger beroep niets aangevoerd of ingebracht op grond waarvan de WOZ-waarde verlaagd zou moeten worden. Met de heffingsambtenaar is het hof van oordeel dat de WOZ-waarde eerder te laag dan te hoog is vastgesteld. Het hof verklaart het hoger beroep van X ongegrond.

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen (art. 80a Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Instantie: Hoge Raad

Editie: 6 februari

16

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen