Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat het convenant voor de gemeente geen gedoogplicht met zich brengt die aan heffing van precariobelasting in de weg staat. Het convenant regelt namelijk alleen maar de noodzakelijke inzet van de publiekrechtelijke bevoegdheden van de gemeente.

X nv heeft het waterleidingnet in de gemeente Wijk bij Duurstede in eigendom. De gemeente legt een aanslag precariobelasting van € 335.366 op aan X nv voor het hebben van kabels en leidingen onder de gemeentegrond. Volgens X nv staat een in 1988 gesloten Aandeelhoudersconvenant in de weg aan de heffing van precariobelasting, omdat de gemeente, volgens X nv, op grond van het convenant, het aanleggen en houden van waterleidingen door X nv dient te gedogen.

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat het convenant voor de gemeente geen gedoogplicht met zich brengt die aan heffing van precariobelasting in de weg staat. Volgens de rechtbank regelt het convenant namelijk alleen maar de noodzakelijke inzet van de publiekrechtelijke bevoegdheden van de gemeente. Dat de gemeente vanuit haar eigendomspositie moet gedogen dat X nv leidingen onder de gemeentegrond heeft, kan niet uit het convenant worden afgeleid. De rechtbank vermindert de aanslag nog wel, omdat de gemeente de aanslag op een te hoog metrage heeft gebaseerd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 228

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Rechtbank Midden-Nederland

Editie: 30 april

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen