Rechtbank Overijssel halveert de WOZ-waarde van de geldautomaat van X. De heffingsambtenaar maakt de vastgestelde WOZ-waarde van € 40.000 niet aannemelijk en de rechtbank stelt deze waarde vast op € 20.000.

Belanghebbende, X, is eigenaar van een geldautomaat. In geschil is de WOZ-waarde van dit object voor belastingjaar 2016. X bepleit verlaging van € 40.000 naar € 15.000.

Rechtbank Overijssel halveert de WOZ-waarde van de geldautomaat van X. De heffingsambtenaar heeft de door hem gehanteerde huurwaarde van de geldautomaat niet inzichtelijk gemaakt. De onderbouwende huurtransacties zijn te ver voor de peildatum gerealiseerd en onderbouwen de door de gemeente gehanteerde huur van € 800 per m² niet. Verder heeft de gemeente een fout gemaakt bij de berekening van de kapitalisatiefactor door het onjuiste percentage basisrente te gebruiken. De rechtbank verwerpt de taxatie van de gemeente maar volgt ook de door X bepleite waarde niet nu deze onvoldoende is onderbouwd. De rechtbank stelt de WOZ-waarde schattenderwijs vast op € 20.000.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Instantie: Rechtbank Overijssel

Editie: 30 april

18

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen